Spearman's Armatar

Spearman

  • Last seen 1 month ago browsing Armor Games
  • Member since: 7/26/2010
  • Gender: Male
  • Wii: The Last Story - Super Smash Bros. Brawl
  • PSN: Worms Ultimate Mayhem
 
 

About

I'm not really 45 years old !

Here's a list of games where i can help you (secret, blocked somewhere):
Strike forces heroes
Strike forces heroes 2
Raze 2
Kingdom Rush
Incursion

----------------------------------------------------

    \\\                                ///
  \\\\\\\\\\                      //////////   
       \ \    ____^____  / /
        \ \ |                      | /
          \ |   ARMOR    |/
            l   GAMES    l
              \                 /
                \             /
                  \         /
                 / /\     / \ \
                / /   \  /   \ \
               l /     \/     \ l   
Post this on your profile if you love Armor Games too!

--------------------------------------------------------

¡ʇı ǝʞıן noʎ ɟı ǝןıɟoɹd ɹnoʎ uı sıɥʇ ʇsod

¡ɹoʇıuoɯ ɹnoʎ ɟo ʇuoɹɟ ǝɥʇ uı pǝpɹɐʇǝɹ ʞooן noʎ uǝɥʇ 'sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ǝןqɐ ǝɹɐ noʎ ɟı

--------------------------------------------------------

EVERYBODY EDITS:
That's my profile: http://everybodyedits.com/profiles/?/spearman
If you like music, try this level of Everybody Edits.
http://everybodyedits.com/games/PWR_-31rexa0I
He's really awesome.
I didn't made it. It's http://everybodyedits.com/profiles/?/musicman

130Games Rated 503Comments 0Likes 13Forum Posts 0Games Submitted 0Merits

Spearman's Quests (96)

Show All Quests

The Messenger

Rules and Guidelines

Friends

All friends »